EXTRA: WHEN BUY 1 SET 141 COLORS
BEST SELLERS OF ALL TIME - EXTRA:

141 Matching Colors 3-IN-1 Powder, Lacquer & Gel

FREE

1 Set Overlay Nude 6 Colors
25 Top Coat
8oz Liquid
2 Sample books

Clear
 • LỚP CƠ BẢN WESTMINSTER | MAY
 • LỚP NÂNG CAO WESTMINSTER | JUNE

Lớp Cơ Bản

by ALEX TRUONG

May 03,04,05,06,07

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ thành thạo:

 • Mix bột trong tiệm Nail
 • Đắp 1 cục bột tròn không cần giũa
 • Làm marble bằng bột và marble ink
 • Cắt bột với lưới design da rắn
 • Làm bột nhúng (Ombre, Marble)
 • Làm Ombre Pink & White, smile cut
 • Gắn đá không bị tróc
 • Sử dụng máy giũa tròn cuticle
 • Đánh Chrome không bị tróc
 • Vẽ line work
 • Làm gel loang (marble, hoa,…)
 • Dán foil
 • Dán sticker không bị tróc

ADVANCED CLASS

by ALEX TRUONG

June 07, 08, 09

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ thành thạo:
 • Mix bột trong tiệm Nail
 • Đắp 1 cục bột tròn không cần giũa
 • Làm marble bằng bột và marble ink
 • Cắt bột với lưới design da rắn
 • Làm bột nhúng (Ombre, Marble)
 • Làm Ombre Pink & White, smile cut
 • Gắn đá không bị tróc
 • Sử dụng máy giũa tròn cuticle
 • Đánh Chrome không bị tróc
 • Vẽ line work
 • Làm gel loang (marble, hoa,…)
 • Dán foil
 • Dán sticker không bị tróc

Our Best Sellers

Nude & Ombre Colors

Clear & White Powder

In Stock
POWDER WHITE | PBPW
$15.00$100.00
In Stock
POWDER – ATN BLACK | PBPB
$15.00$70.00
In Stock
POWDER SOFT WHITE | PBSW
$15.00$300.00
In Stock
POWDER DIPPING CLEAR | PBDC
$15.00$280.00
In Stock
ACRYLIC POWDER – CLEAR | PBAC
$10.00$675.00
Free delivery for $150

For U.S. customers only

100% Secure payments

We provide safety payments