Skip to content
Phone hour: 8:30AM - 5:00 PM; Store hour: 8:30AM - 6:00 PM (PST) Address: 13222 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843
Phone hour: 8:30AM - 5:00 PM; Store hour: 8:30AM - 6:00 PM (PST) Address: 13222 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843

Drill Bits

 • Sale Sale
  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00

  DRILL BIT - F | DŨA MỊN FINE

  ATN Nail Supply

  DŨA MỊN 1 CHIỀU 

  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - F (RED TAG) | DŨA MỊN FINE

  ATN Nail Supply

  DŨA CỰC MỊN 2 CHIỀU SAFETY 

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $18.00
  Original price $18.00 - Original price $18.00
  Original price $18.00
  Current price $16.20
  $16.20 - $16.20
  Current price $16.20

  DRILL BIT - SAFETY TORNADO (LỐC XOÁY) | PHÁ BỘT NHANH

  ATN Nail Supply

  PHÁ BỘT NHANH LỐC XOÁY, AN TOÀN, KO NÓNG TAY, KO ĐỨT TAY loc xoay

  Original price $18.00
  Original price $18.00 - Original price $18.00
  Original price $18.00
  Current price $16.20
  $16.20 - $16.20
  Current price $16.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20

  DRILL BIT - D4 | DŨA NHÁM TRƯỚC KHI ĐẮP/DIP - CORSE

  ATN Nail Supply

  Dũa nhám trên móng thật - Trước khi Đắp hoặc Dip

  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50

  DRILL BIT - B2 | DŨA SẠCH CUTICLE

  ATN Nail Supply

  - Đầu dũa làm sạch cuticle, sủi da chết - Cắt bột dư, Clean dưới móng

  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00

  DRILL BIT - M | DŨA MỊN MEDIUM

  ATN Nail Supply

  DŨA MỊN 1 CHIỀU 

  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $13.00
  Original price $13.00 - Original price $13.00
  Original price $13.00
  Current price $11.70
  $11.70 - $11.70
  Current price $11.70

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - G2 | PHÁ GEL - CHẠY SẠCH CUTICLE

  ATN Nail Supply

  -CHẠY SẠCH CUTICLE SAU KHI ĐẮP/DIP BỘT - PHÁ GEL TRÊN MÓNG BỘT

  Original price $13.00
  Original price $13.00 - Original price $13.00
  Original price $13.00
  Current price $11.70
  $11.70 - $11.70
  Current price $11.70
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50

  DRILL BIT - B3 | PHÁ GEL

  ATN Nail Supply

  - Đầu dũa tháo gel ko nóng tay - Chạy láng mịn bột, chạy nhám móng nối

  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00

  DRILL BIT - 4XC | PHÁ BỘT NHANH

  ATN Nail Supply

  PHÁ BỘT NHANH - CHUẨN

  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20

  DRILL BIT - C1 | DŨA NHÁM

  ATN Nail Supply

  Dũa nhám móng trước dip bột

  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - M (BLUE TAG) | DŨA MỊN MEDIUM

  ATN Nail Supply

  DŨA MỊN 2 CHIỀU SAFETY 

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - 3XC (PINK TAG) | PHÁ BỘT NHANH

  ATN Nail Supply

  PHÁ BỘT CỰC NHANH

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20

  DRILL BIT - C2 | DŨA NHÁM - MEDIUM

  ATN Nail Supply

  Dũa nhám trước khi dip/đắp bột - Medium  

  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - XF - PURPLE | DŨA MỊN EXTRA FINE

  ATN Nail Supply

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20

  DRILL BIT - D1 | SỦI DA

  ATN Nail Supply

  Sủi sạch da chết Làm sạch và làm tròn cuticle

  Original price $8.00
  Original price $8.00 - Original price $8.00
  Original price $8.00
  Current price $7.20
  $7.20 - $7.20
  Current price $7.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $6.00
  Original price $6.00 - Original price $6.00
  Original price $6.00
  Current price $5.40
  $5.40 - $5.40
  Current price $5.40

  DRILL BIT - EASY OFF Mandrel - High Quality

  ATN Nail Supply

  LÕI GIŨA GIẤY  ATN Gold/ Silver Easy-Off Mandrel Bit 3/32" Shanks- For Nail Drill/FileFit all type Sanding Bands used for Nails from a Diameter 0.2...

  View full details
  Original price $6.00
  Original price $6.00 - Original price $6.00
  Original price $6.00
  Current price $5.40
  $5.40 - $5.40
  Current price $5.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - 3XC PURPLE - VOLCANO | PHÁ BỘT CỰC NHANH

  ATN Nail Supply

  Chuyên dùng phá bột , phá dip, cực nhanh cực an toàn. Dùng rất bền

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - SAFETY 5 IN 1 - F - PURPLE | DŨA MỊN FINE

  ATN Nail Supply

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $86.00
  Original price $86.00 - Original price $86.00
  Original price $86.00
  Current price $77.40
  $77.40 - $77.40
  Current price $77.40

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - SET 6 PCS

  ATN Nail Supply

  Original price $86.00
  Original price $86.00 - Original price $86.00
  Original price $86.00
  Current price $77.40
  $77.40 - $77.40
  Current price $77.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50

  DRILL BIT - 4XC SMOOTH TOP - PURPLE | PHÁ BỘT NHANH

  ATN Nail Supply

  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $18.00
  Original price $18.00 - Original price $18.00
  Original price $18.00
  Current price $16.20
  $16.20 - $16.20
  Current price $16.20

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - XC (BLACK TAG) | PHÁ DIP

  ATN Nail Supply

  PHÁ BỘT NHANH

  Original price $18.00
  Original price $18.00 - Original price $18.00
  Original price $18.00
  Current price $16.20
  $16.20 - $16.20
  Current price $16.20
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50

  DRILL BIT - SAFETY 2 WAY - G1 | UNDER NAIL CLEANER

  ATN Nail Supply

  PHÁ BỘT DƯỚI MÓNG – UNDER NAIL CLEAN

  Original price $15.00
  Original price $15.00 - Original price $15.00
  Original price $15.00
  Current price $13.50
  $13.50 - $13.50
  Current price $13.50
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40

  DRILL BIT - 5XC SMOOTH TOP - PURPLE | PHÁ BỘT CỰC NHANH

  ATN Nail Supply

  Original price $16.00
  Original price $16.00 - Original price $16.00
  Original price $16.00
  Current price $14.40
  $14.40 - $14.40
  Current price $14.40
  Sale Sale
 • Sale Sale
  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00

  DRILL BIT - 3XC SMOOTH TOP - SILVER | PHÁ BỘT NHANH

  ATN Nail Supply

  Original price $10.00
  Original price $10.00 - Original price $10.00
  Original price $10.00
  Current price $9.00
  $9.00 - $9.00
  Current price $9.00
  Sale Sale