Skip to content
Phone hour: 8:30AM - 5:00 PM; Store hour: 8:30AM - 6:00 PM (PST) Address: 13222 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843
Phone hour: 8:30AM - 5:00 PM; Store hour: 8:30AM - 6:00 PM (PST) Address: 13222 Brookhurst St, Garden Grove, CA 92843

Chính sách đổi/ trả hàng

Chính sách trả lại sản phẩm và hoàn lại tiền

 

Cảm ơn quý khách hàng đã mua sắm tại ATN Nail Supply.

 

Nếu quý khách không hài lòng với sản phẩm , ATN Nail Supply kính mong quý khách xem lại chính sách của chúng tôi về hoàn tiền và trả hàng . Các điều khoản sau đây có thể áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà quý khách đã mua từ ATN Nail Supply.  

 

Quyền hủy đơn đặt hàng của bạn

Quý khách có quyền hủy đơn đặt hàng của mình trong vòng 12 giờ mà không cần nêu lý do và không bị tính phí.  

 

Thời hạn hủy đơn đặt hàng là 12 giờ kể từ ngày quý khách tạo đơn hàng.  

 

Để thực hiện quyền hủy bỏ , quý khách phải thông báo cho chúng tôi về quyết định của khách bằng một tuyên bố rõ ràng . Quý khách có thể thông báo cho chúng tôi về quyết định của mình bằng cách liên hệ qua email : support@atnnail.com hoặc gọi cho chúng tôi (714) 515-6868, (714) 515-6969 (Call/Text)        

 

ATN Nail Supply sẽ hoàn trả cho quý khách không muộn hơn 14 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông tin huỷ đơn của quý khách . Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán như quý khách đã sử dụng cho đơn đặt hàng và quý khách sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phí nào cho việc hoàn trả đó .   

 

Điều kiện trả hàng  

 

Quý khách có thể trả hàng trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được hàng hoá của mình . Hàng hoá phải ở tình trạng tốt và chưa qua sử dụng

 

Chúng tôi sẽ thu phí trả hàng nhập kho là 20% trị giá đơn đặt hàng đối với những trường hợp hàng hóa không bị lỗi từ nhà sản xuất. Phần tiền còn lại sẽ không hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của quý khách mà sẽ được lưu trữ tại hệ thống của công ty ATN Nail Supply dưới dạng phiếu đổi hàng (store credit) và quý khách có thể sử dụng vào những đơn hàng kế tiếp.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị hư hỏng hoặc thất lạc trong quá trình vận chuyển trở lại . Do đó , Chúng tôi đề xuất một dịch vụ thư được bảo hiểm và có thể theo dõi (USPS, UPS, FEDEX, …)

 

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền nếu không nhận được hàng hóa thực tế hoặc bằng chứng về việc trả lại hàng đã nhận .

 

Quý khách vui lòng chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro khi trả lại sản phẩm cho chúng tôi

 

Quý khách gửi bưu kiện trả hàng theo địa chỉ sau

ATN Nail Supply 

13222 Brookhurst St 

Garden Grove , CA 92843

 

 

Return and refund policy

 

Thank you for shopping at ATN Nail Supply.

 

If you are not satisfied with the product, ATN Nail Supply would like you to review our policy on refunds and returns. The following terms may apply to any product you have purchased from ATN Nail Supply.

 

Right to cancel your order

 

You have the right to cancel your order within 24 hours without giving a reason.

 

To cancel your order , you must notify us of your decision by a clear statement . You may notify us of your decision by contacting us by email: support@atnnail.com or by calling us (714)515 -6969

 

ATN Nails will refund you no later than 14 days from the date we receive your cancellation information. We will use the same payment method as you used for the order and you will not incur any fees for that return.

 

Return/ return policies:

 

You can initate a return purchased at atnnail.com within 14 business days of receiving an order by emailing support@atnnail.com or calling/ texting (714)515-6868, (714)515-6969. A specialist will reach out to you with in 24 hours of your request to assist in processing your return.

 

We will charge a restocking fee of 20% of the order value if there is no error from the manufacturer’s end, and we will keep the credit in our system for your subsequent orders.

 

We are not responsible for items damaged or lost during return shipping. We therefore commend a covered and trackable mail service (USPS, UPS, FEDEX, ...)

 

We cannot issue refunds if we have not received the actual item or proof of return received.

 

You are responsible for the cost and risk of returning the product to us.

 

Please send the return parcel to the following address:

ATN Nail Supply

13222 Brookhurst St

Garden Grove , CA 92843